Följ Kalmar Öland Airport AB

EU-kommissionen bifaller fortsatt offentlig finansiering av kärnverksamheten på Kalmar Öland Airport AB

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2016 14:54 CET

I fredags kom beslutet att EU-kommissionen bifaller fortsatt möjlig offentlig finansiering av flygplatsens kärnverksamhet. 

 – Kommissionens godkännande ger oss möjlighet att fortsätta driva och utveckla vår verksamhet i linje med regionens behov, vilket naturligtvis är mycket glädjande, konstaterar Ronny Lindberg, VD och flygplatschef på Kalmar Öland Airport.

Under två års tid har Kalmar Kommun och Kalmar Öland Airport AB arbetat med framtagande av underlag och påföljande notifiering av flygplatsens verksamhet. Allt inom ramen för EU:s regelverk gällande offentlig finansiering av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Beslutet välkomnas av Kalmar kommun.

– En stabil infrastruktur är en förutsättning för nyetableringar, företagstillväxt och inflyttning och det här ger en trygghet och framtidstro för fortsatt regional tillväxt, förklarar kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

–  Ett *SGEI-godkännande är viktigt för Kalmar. Det här innebär att flygplatsen i Kalmar av EU bedöms som särskilt viktig för vår del av landet. Tidigare har bland annat Skellefteå fått samma godkännande. En viktig aspekt i denna prövning är att invånarna i den berörda regionen inte har alternativa snabba färdsätt. Med denna bedömning från EU-kommissionen så hävdar jag att Kalmar, tillsammans med andra SGEI-godkända flygplatser, bör undantas från diskussionen om en eventuell flygskatt, avslutar Johan Persson (S).

*SGEI - Services of General Economic Interest / Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

För mer information kontakta:

Ronny Lindberg, VD och flygplatschef Kalmar Öland Airport, tel. 0480-45 90 12 
Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande, tel. 0480-45 00 21, 0703-74 43 03

Kalmar Öland Airport verkar för att i nära samarbete med näringslivet, regionen och ägaren Kalmar Kommun, utveckla flygtrafiken till och från Kalmarregionen, såväl nationellt som internationellt. Med en tydlig framtida målbild samlar man verksamheten under tre utvecklingsområden; för en attraktiv livsmiljö, för framgångsrika globala affärer och för en fördubblad besöksnäring i regionen.

Kalmar Öland Airport är med sina ca 222000 passagerare Smålands ledande flygplats med reguljär trafik till Stockholm Arlanda och Stockholm Bromma samt en omfattande chartertrafik till Grekland, Kroatien, Spanien och Italien. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera